Disclaimer

Algemeen

Riverwood Living B.V. (Kamer van Koophandel 73307963), hierna te noemen Robuuste Tafels,
verleent u hierbij toegang tot www.robuustetafels.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Robuuste Tafels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Robuuste Tafels spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.robuustetafels.nl geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen
overeenkomst claimen met Robuuste Tafels.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Robuuste Tafels.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Robuuste Tafels, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen
van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.